Housemates

Age
82
Home town
Ashton-under-Lyne
Age
27
Home town
Sheffield
Age
70
Home town
Bath
Age
30
Home town
Northumberland
Age
33
Home town
London
Age
47
Home town
Washington DC
Age
52
Home town
Unknown
Age
28
Home town
Sussex
Age
54
Home town
Jamaica
Age
26
Home town
Essex
Age
62
Home town
Unknown
Age
34
Home town
California
Age
52
Home town
London
Age
35
Home town
Sydney
Age
41
Home town
Dublin
Age
69
Home town
Plymouth